گروه آیسان

گروه طراحی فضای سبز  آیسان خلیلی آذر که در زمینه خدمات طراحی ، مشاوره ، اجرا و نگهداری فضای سبز و خدمات کشاورزی فعالیت میکند

اطلاعات تماس
ایران - تهران - البرز
تهران-البرز-اصفهان-مازندران
info@aisangroup.com
9124660401 98+

رنگ سبز در محوطهبرچسب

طراحی محوطه با تک رنگ سبز ما اغلب سعی می کنیم در طراحی باغ یا باغچۀ خود طیفی از رنگ ها را هم به گل ها و هم شاخ و برگ ها اضافه کنیم. اما آیا افزودن رنگ های مختلف به

14 روش برای به کارگیری رنگ سبز در محوطه طراحان آگاه می دانند که رنگ سبز روشن می تواند در ترکیب با هر المانی زیبا جلوه کند. در اینجا 14 روش برای به کارگیری رنگ سبز در محوطه گردآوری شده است