گروه آیسان

گروه طراحی فضای سبز  آیسان خلیلی آذر که در زمینه خدمات طراحی ، مشاوره ، اجرا و نگهداری فضای سبز و خدمات کشاورزی فعالیت میکند

اطلاعات تماس
ایران - تهران - البرز
تهران-البرز-اصفهان-مازندران
info@aisangroup.com
9124660401 98+

آفت های چمنبرچسب

داشتن یک چمن شاداب و سبز آرزوی هر مالکی است. اما بهترین محوطه های چمنکاری شده نیز مستعد حمله آفات هستند. کلید درمان این مشکل و بازگرداندن سلامت گیاه، شناسایی آسیب است. شناسایی آفت چمنعلائم هشدار دهنده زیر نشان می دهد