گروه آیسان

گروه طراحی فضای سبز  آیسان خلیلی آذر که در زمینه خدمات طراحی ، مشاوره ، اجرا و نگهداری فضای سبز و خدمات کشاورزی فعالیت میکند

اطلاعات تماس
ایران - تهران - البرز
تهران-البرز-اصفهان-مازندران
info@aisangroup.com
9124660401 98+

۸ اصل اساسی طراحی فضای سبز

۸ اصل اساسی طراحی فضای سبز

آیا به دنبال ۸ اصل اساسی طراحی فضای سبز هستید؟

یک طراحی محوطه بی نقص، گیرا و چشم نواز است و رعایت این ۸ اصول اساسی طراحی فضای سبز، خلاقیت شما را در طراحی محوطه بالا می برد. با این وجود مطمئن شوید که عناصر در طراحی تان تعادل و هماهنگی لازم را داشته باشند. با هم این ۸ اصل را مرور می کنیم.

۱.یکپارچگی

8 اصل اساسی طراحی فضای سبز

یکپارچگی در محوطه سازی نشانه تجدید و هماهنگی یک طراحی است. تکرار به منظور ایجاد یکپارچگی در طراحی با تکرار المان هایی مثل گیاهان و دکوراسیون در محوطه شکل می گیرد. هماهنگی برای ایجاد یکپارچگی با تطبیق دادن عناصر مختلف یک محوطه با یکدیگر به منظور رسیدن به یک هدف انجام می گیرد.

۲.تعادل

8 اصل اساسی طراحی فضای سبز

تعادل به معنی حس برابری است. در طراحی منظر، دو نوع تعادل وجود دارد: تعادل متقارن و تعادل نامتقارن

در تعادل متقارن دو سمت چشم انداز همسان و یک شکل هستند؛ در حالیکه در تعادل نامتقارن، ترکیب منظر با استفاده از عناصر و مصالحی که از نظر بصری اهمیت و اثر مشابهی دارند، متعادل می شود.

۳.کنتراست و هارمونی

کنتراست یا تضاد به برجسته کردن المان های خاص در طراحی شما کمک می کند؛ در حالیکه هماهنگی یا هارمونی به ایجاد یکپارچگی و اتحاد در المان های طراحی محوطه کمک می کند. عناصر متضاد هنگامی که در کنار هم قرار می گیرند، توجه مخاطب را جلب می کنند. در ۸ اصل اساسی طراحی فضای سبز، کنتراست و هماهنگی با کنار هم قرار دادن هریک از عناصر هنری یا استفاده از رنگ های مکمل کنار یکدیگر به دست می آید.

۴٫رنگ

8 اصل اساسی طراحی فضای سبز

رنگ به طراحی محوطه شما اهمیت زندگی واقعی را نشان می دهد. رنگ های گرم (مانند قرمز و نارنجی و…) گویی به سمت شما در حرکتند و اشیا را نزدیک تر از آنچه هستند، نشان می دهند. در حالیکه رنگ های سرد (مانند آبی و سبز و…) گویی در حال دور شدن از شما هستند. آبی و سبز به منظور ایجاد پرسپکتیو به کار می روند.

۵٫جابجایی

جابجایی یک تغییر تدریجی در طراحی منظر است. جابجایی در یک طراحی محوطه به وسیله تغییر تدریجی سایز گیاهان و کم و زیاد شدن رنگ، نشان داده می شود. جابجایی می تواند در بافت، فرم شاخ و برگ گیاهان و سایز المان های مختلف محوطه اعمال شود.

۶٫خطوط

8 اصل اساسی طراحی فضای سبز

خط مادر همه المان های طراحی محوطه و یکی از نکات مهم ۸ اصل اساسی طراحی فضای سبز است. خطوط تقریبا در همه جا از راه ورودی، پیاده راه ها، بافت و چشم انداز به کار رفته است. خطوط همچنین به منظور ایجاد توهم بصریِ عمق و فاصله نیز به کار می رود.

۷٫تناسب

8 اصل اساسی طراحی فضای سبز

8 اصل اساسی طراحی فضای سبز

تناسب به اندازه یک عنصر در رابطه با عناصر دیگر اشاره دارد. در طراحی منظر، تناسب بدیهی ترین مورد است، اما نیاز به کمی برنامه ریزی و فکر دارد. باید مطمئن شوید که تمام المان ها و عناصر طراحی محوطه با یکدیگر و به طور کلی تناسب دارند.

۸٫تکرار

8 اصل اساسی طراحی فضای سبز

8 اصل اساسی طراحی فضای سبز

تکرار به طور مستقیم با یکپارچگی در ارتباط است. خوب است که چندین المان و عنصر در محوطه داشته باشیم، اما تکرار المان های مشابه به طراحی شما سیمای چندگونه ای می دهد. در طراحی وجود عناصر زیادی که با یکدیگر مرتبط نیستند، طراحی شما را آشفته و درهم نشان می دهند. همچنین بیش از حد از یک عنصر استفاده نکنید، زیرا این کار طراحی شما را خسته کننده، یکنواخت و تکراری نشان می دهد.

ترجمه از richardstbs

ارسال نظر