گروه آیسان

گروه طراحی فضای سبز  آیسان خلیلی آذر که در زمینه خدمات طراحی ، مشاوره ، اجرا و نگهداری فضای سبز و خدمات کشاورزی فعالیت میکند

اطلاعات تماس
ایران - تهران - البرز
تهران-البرز-اصفهان-مازندران
info@aisangroup.com
9124660401 98+

مشاوره گیاه پزشکی

مشاوره و درمان

گیاه پزشکی

گیاهان هم مانند همه موجودات زنده نیاز به مراقبت و رسیدگی دارند و در معرض بیماری ها و آفت های گوناگون هستند. گیاه پزشکی گروه طراحی فضای سبز آیسان خلیلی آذر به شناسایی و درمان این آسیب ها می پردازد و با پیشنهاد و ارائه راهکارهای مناسب در بهبود گیاهان باغ و فضای سبز شما تلاش می کند..

سلامت گیاه به عوامل زیادی از جمله نور، خاک مناسب، دما، تغذیه و شرایط نگهداری بستگی دارد. علاوه بر این ها، آفات گیاهان اغلب به واسطۀ حشرات و کرم ها بروز می کند و شامل قارچ ها، نماتود ها، باکتری ها و ویروس ها می شود. این آفات و بیماری ها گاها رشد و باروری گیاه را متوقف کرده و به بافت آن آسیب می زنند و در نهایت چشم انداز فضای سبز را نازیبا می کنند.

مشاوره گیاه پزشکی با توجه به کمبود و آسیب های اجزای گیاه و محصول، علت را شناسایی کرده و برنامه غذایی مناسبی را برای گیاهان تجویز می کند که این برنامه می تواند فصلی و دوره ای باشد. این روش در گیاه باعث زایش برگ، گل و محصول بیش تر می شود و کمبود عناصر گیاه را جبران می کند. با درمان به موقع می توان تا حد زیادی از آسیب های غیرقابل جبران جلوگیری کرد. پس تا زمانی که بیماری گیاه از کنترل خارج نشده و بافت آن آسیب زیادی ندیده، برای درمان آن اقدام کنید.

نشانه های گیاه بیمار

گیاه پزشکی برای نگهداری گیاهانِ یک باغ یا فضای سبز و همینطور گل های آپارتمانیِ داخل منزل بسیار مهم است؛ چراکه در صورت بروز این بیماری ها در یک گیاه، امکان انتقال آفت به سایر گیاهان نیز وجود دارد. آفات و بیماری در گیاهان به شکل پژمردگی و پوسیدگی، زرد شدن و ریزش برگ ها، بروز سوراخ و خال های قهوه ای روی برگ، کم پشت شدن برگ ها و گل های کم، سوختن و توقف رشد گیاه، بروز می کند. در صورت مشاهده این علائم فورا برای درمان گیاهتان اقدام کنید.