گروه آیسان

گروه طراحی فضای سبز  آیسان خلیلی آذر که در زمینه خدمات طراحی ، مشاوره ، اجرا و نگهداری فضای سبز و خدمات کشاورزی فعالیت میکند

اطلاعات تماس
ایران - تهران - البرز
تهران-البرز-اصفهان-مازندران
info@aisangroup.com
9124660401 98+

طراحی فضای سبز

مراحل طراحی محیط و منظر

طراحی فضای سبز

برای آن که بتوان فرایند طراحی فضای سبز را به گونه‌ای منطقی و هدف‌دار طی کرد لازم است تلفیق مناسبی از اجزای فرایند طرتحی محیط و منظر به همراه برنامه‌ریزی‌ها برای آن را در اختیار داشته باشیم، تا در نهایت به طرح‌هایی ملموس و عینی دسترسی یابیم. از این رو برای هر طراحی، لازم است مراحل زیر طی شود.

مراحل زیر :

مرحله اول‌، شناسایی شامل شناسایی منابع، شناسایی نیازها‌، مروری بر طرح‌ها و قوانین فرادست‌ است. مرحله دوم تحلیل، شامل تحلیل منابع و نیازها و تطبیق آن‌ها با قوانین فرادست است که منجر به تعیین اقدامات امکان پذیر خواهد شد. مرحله سوم تطابق اقدامات امکان پذیر با شرایط محیطی سایت را شامل می‌شود نتیجه آن، مکان‌یابی هر کدام از فعالیت‌ها است. مرحله چهارم بسط و طراحی طرح این مرحله شامل مواد زیر است.

v

بسط الگوها با توجه به شرایط موجود و تهیه طرح راهبردی

v

تدوین الگوها

h

بسط طرح های کلیدی با در نظر گرفتن جزییات و تهیه طرح و اجرایی است.

v

بسط طرح راهبردی با توجه به نیازهای درونی هر فعالیت و تهیه طرح کلیدی