گروه آیسان

گروه طراحی فضای سبز  آیسان خلیلی آذر که در زمینه خدمات طراحی ، مشاوره ، اجرا و نگهداری فضای سبز و خدمات کشاورزی فعالیت میکند

اطلاعات تماس
ایران - تهران - البرز
تهران-البرز-اصفهان-مازندران
info@aisangroup.com
9124660401 98+

احداث باغ ایرانی

احداث و اجرا

احداث باغ ایرانی

باغ ایرانی یکی از مهم ترین دستاوردهای ارزشمند تمدن ایرانی است که همانند سایر باغ های کهن دنیا، از الگوی مشخصی پیروی می کند که «چهارباغ» نام دارد. مفهوم این کهن الگو به چهار عنصر اصلی و مفاهیم چهارگانه نسبت داده می شود: آب، باد، آتش، خاک ، چهار جهت اصلی: شمال، جنوب، شرق و غرب، چهار فصل و همینطور چهار اقلیم اصلی یعنی سرد، گرم، مرطوب و خشک. باغ ایرانی، با شکوه و زیبایی منحصر به فرد خود و وجود نهرهای آب روان و درختان سبز و بناهایی با معماری زیبا همواره مورد توجه جهانیان قرار دارد. اما احداث باغ ایرانی اصول و قواعدی دارد که هنگام طراحی بایستی آن ها را رعایت نمود. این ارکان شامل: سلسله مراتب، تقارن، مرکزیت و طبیعت گرایی می باشند. گروه طراحی فضای سبز آیسان خلیلی آذر شما را در شناسایی اصول طراحی و احداث باغ ایرانی همراهی می کند.

سلسله مراتب در احداث
باغ ایرانی

سلسله مراتب در احداث باغ ایرانی
نخستین اصول احداث باغ ایرانی رعایت سلسله مراتب است که طبق آن فضاها و عناصر بر اساس اهمیت و کاربردشان در باغ به کار می روند. این اصل از ابتدای ورودی باغ لحاظ شده و در تمامی ارکان طراحی از جمله انتخاب گیاهان، تناسبات و هماهنگی عناصر با یکدیگر به درستی رعایت می شود.
تقارن در احداث باغ ایرانی
تقارن یکی از ارکان شاخص احداث باغ ایرانی است که در اغلبِ این باغ ها به خوبی رعایت شده است. تقارن در باغ های ایرانی غالبا در محورهای اصلی و مرکزیت باغ به کار می رود؛ به طوری که درختان و گل ها به صورت قرینه کاشته می شوند. این تقارن در باغ ها به صورت محوری، نقطه ای و دو محوری دیده می شود.